Extrastämman

Glöm inte att skicka in er poströst för extrastämman den 29 september! Har ni inte gjort det, rösta och lägg det i brevlådan vid expeditionen på Etv. 15, gärna i god tid innan den 29:e.

KLÄDFÖRSÄLJNING
i Rottingrummet

Fredagen den 24 september kl 11.00 – 15.00

Screenshot from 2021 09 06 13 44 15

 

Se mer på http://seniorshop.se/

Välkomna! Fritidskommittén

Påminnelse garagerenoveringen B-huset!

V35 (30:e augusti) kommer garaget att stängas. Alla fordon ska vara utkörda och övrigt bortrensat. För att lämna hushållssopor måste man gå på utsidan till soprummet.

Entreprenör kommer att starta blästringen och sedan spruta på korrosionsinhibitor och det är detta som kommer att lukta starkt, men åtgärder vidtas för att undvika att detta för boende i möjligaste mån.

Expeditionen öppnar igen

Pga. Covid-19 har man inte kunnat träffa våra fastighetsskötare i expeditionen på Elgentorpsvägen 15. Men nu kommer det vara öppet för besök måndagar kl. 8-10 samt onsdagar kl. 16-18, för att kunna ordna praktiska saker samt ställa frågor.

Observera att vanliga restriktionerna gäller. Alltså håll avstånd, gå inte dit om du är sjuk, sprita händerna och om någon redan väntar innanför entrén, stå utanför. Vi passar på att välkomna Jasmine som kommer att börja jobba på Bredablick och ha bl.a. vår BRF som arbetsplats.

Renovering av garaget i B-huset

Hej boende i Brf Akvarellen!

Efter ett väl utfört jobb i A-huset som nu är klart, börjar det närma sig renovering av våra inomhusparkeringar i B-huset. Även i detta fall innebär det att hela golvytan ska bilas upp och gjutas om och att väggar och pelare ska fräschas upp och målas i glad färg.

För att man ska komma åt att börja jobbet utan förseningar ska allting vara utrymt från garaget den 27 augusti!

Vad ni behöver göra

Nyttjare av parkeringshuset ska själva göra följande:

  • Flytta ut sina fordon till de anvisade platserna på föreningens område, alt. nere vid ST1-tomten nära Huddingevägen. P-platserna på föreningens mark kommer att vara uppmärkta med det bilnummer som P-platsen reserverats för.

  • Montera ned däckhängare, skåp eller dyl. för att underlätta målning.

  • Ta ut cyklar och övrigt

Det är semestertider nu så vi vet och förstår att många är borta denna tidsperiod. Ni uppmanas självklart att tömma er garageplats så snart som möjligt och definitivt innan ni reser bort över den 27 augusti.
Tänk ett varv till så att verkligen alla era saker är borta från golv och väggar, och att alla hinder är undanröjda.

OBS! Det är inte tillåtet att montera upp något på väggarna eller pelarna efter renoveringen i något av husen!

Särskilda behov

Ni som har behov av att ha en nära plats på någon av de tillfälliga P-platserna på Akvarellens område kan kontakta styrelsen och motivera behovet innan den 24 juni. Eftersom vi inte har platser till alla måste vi göra ett urval. Ange bilens registreringsnummer på din motivering.
Det finns gott om platser nere vid ST1 macken och erfarenheten är att det har fungerat bra för A-huset.
Ni kommer att få parkeringstillstånd att ha i framrutan under denna period, det behövs oavsett om ni parkerar på Akvarellens- eller ST1-område. Dessa hämtas på expeditionen, Etv 15.

Av/pålastning
Det finns uppmärkta lastplatser där man får stå 15 max minuter, parkera inte framför portarna för i/urlastning. Detta för att hålla fri väg för blåljusfordon.

Soprummet och pool/gym

Det kommer av säkerhetsskäl vara låst till garaget under renoveringen. Så man kommer att behöva gå på utsidan för att komma till dessa.

Det kommer att låta en del under renoveringen men det kommer endast pågå under arbetstid på vardagar. Erfarenheten från A-huset visar att oljudet inte är allt för irriterande.

Hör av er till styrelsen om ni har frågor.

Med vänlig hälsning /
Styrelsen Brf Akvarellen