Komplettering av armering innan gjutning.

Renovering av garagen

Under vecka 21: Betongarbetet avslutat i huvudsak . Målning av tak och väggar avslutas.

Under vecka 22: Slipning och blästring av stora delar av golvet. Därefter primas ytan,en massa bestående av sand och polyeuretan läggs över betongen och slutligen ett ytskickt av polyeuretan och epoxy. Garaget är uppdelat i olika delar under arbetet, vilka då befinner sig i olika faser.

Styrelsen har också i dialog med entreprenören och en färgsättningsexpert fattat beslut om färgsättningen. Det blir en blank grå golvyta, vita väggar och en djärvare färgsättning på de 50 pelarna och de ca 200 p-platsnumren som också kommer att målas i de båda garagen.

Nedanstående bilder visar olika moment av produktionen.

 

20210512 113811 20210512 113750

(Bild 1) Komplettering av armering innan gjutning.
(Bild 2) Noggrann städning så inte skräp eller damm kommer i den nya betongen.

received 2668810230082953 received 143742754403244 received 343651197179777

(Bild 3) Målning av väggar är klara samt att pelarna är grundade innan kulörta färger målas.
(Bild 4) Nu har vi primat ytan och lagt på massan i en del på ca 600m2 som senare ska dammsugas och lägga en topp lack (Den gråa färgen).
(Bild 5) Så ser våra bland platser ut där vi mixar ihop epoxi samt polyuretan alltid ordning och reda innan vi börjar.

 

 Bakgrund:

Behovet av upprustning av garagen är en konsekvens av att snö och smältvatten med vägsalt trängt in i betongen i golv, väggar och pelare. Förutom att skada betongen orsakar det också rostangrepp på armeringen.

Styrelsen har skrivit avtal med Inbego AB för renovering av garaget. Inbego är ett företag med 30 års erfarenhet av betonggolv, särskilt renovering av garagegolv.

Varje garage kommer att vara avstängt under ca. 4 månader när jobbet genomförs. Garaget i A-huset (huset med restaurangen) renoveras under våren 2021 med start 22 mars. B-husets garage påbörjas 31 augusti.

När garagen är avstängda anordnas tillfälliga parkeringsplatser på parkeringen vid St1 Huddingevägen, som hyrts för ändamålet, och på föreningens mark vid husen. Mer detaljerad information har lämnats via Akvanytt.

Under renoveringen av garagen kommer de boende ofrånkomligen att påverkas trots att stora ansträngningar görs för att minska störningarna. T.ex. har man valt vattenbilning för det stora rivningsarbetet, att ta bort den skadade betongen och frilägga armeringen utan att skapa kraftiga stomljud. Vattentrycket skapas av en kompressor som drivs av en dieselmotor, vilken naturligtvis skapar ett motorljud. Senare kan dofter av plasthärdning förekomma.

Arbetstid måndag-torsdag 07.00-19,00, fredagar 07,00-15,00. Störande ljud 08,00-17,00. Under de tiderna råder ett absolut tillträdesförbud för utomstående  

Information om Corona (Covid-19)

Med anledning av den ökade smittospridningen av det nya coronaviruset har Bredablick Förvsltning beslutat att tills vidare ställa in följande tjänster om inget annat meddelas:

  • Ej akuta ärenden i våra kunders bostäder. Akuta ärenden avser driftavbrott, åverkan på skalskydd och risk för personskada eller omfattande skador på fastighet.
  • Mottagningstider för boende ute på förvaltningsobjekten. Förvaltare kommer finnas tillgänglig på telefon och mail för frågor.

Bredablick har fattat detta beslut för att begränsa smittospridninge. Våra kunders och medarbetares hälsa är vår högsta prioritet.

Förvaltningen löper i övrigt på som vanligt men i den mån vi kan bör majoriteten av kundhanteringen hanteras på distans. Skötsel och åtgärder i allmänna utrymmen hanteras enligt ordinarie rutiner. Detta uppdateras i takt med nya direktiv från myndigheterna.

Har ni frågor kontakta Bredablick växel på 010-177 59 00 eller ansvarige förvaltare direkt.

Inställda aktiviteter

Samtliga aktiviteter planerade av Fritidskommittén kommer att ställas in tillsvidare på grund av allmän oro för coronaviruset.

Var rädda om er och andra.

Hälsar Fritidskommittén

Ändrade regler i fritidsanläggningen under Pandemin.

Under Coronapandemin gäller speciella regler för fritidsanläggningen som anslås i anläggningen.

Hälsar .Styrelsen

Kommande styrelsemöten våren 2021:

  • 6 maj