Kören

Uppträdandet på 30 års festen var den sista gången kören möttes för den här terminen. Kören kommer fortsätta till hösten. De hälsar att det finns plats för fler och de nya tiderna kommer läggas upp här när det närmar sig.