Tvättstugorna i B-huset

Lördagen den 15:e december tas de nyrenoverade tvättstugorna B2 & B3 i drift, tvättstugorna är placerade i port 19  och den gamla B3 på Etv 23 kommer att stängas permanent.

De gamla bokningstavlorna för tvättstuga B2 och B3 kommer tillfälligt sättas upp under en period i anslutning till de nyrenoverade tvättstugorna och nycklarna ni har idag för att komma in i tvättstugorna fungerar fram tills den nya digitala bokningstavlan för tvättstugorna tas i drift.

Tvättstuga B1 Etv 17 är oförändrad fram tills det nya bokningssystemet tas i drift

När den nya digitala bokningstavlan i port 19 tas i drift så kommer den inpasseringsbricka ni idag har för att komma in i portarna även användas för att boka tvättpass och ge access till det tvättpass och den tvättstuga ni bokat. Mer information om den digitala bokningstavlan som är placerad mellan tvättstugorna i port 19 för de 3 tvättstugorna i B-huset kommer längre fram. Tills dess gäller de gamla bokningssystemet.