Information angående den nya förvaltningen

Som vi informerade på vårt senaste medlemsmöte kommer Brf Akvarellen att genomföra förvaltarbyte vid nyår. Ni kommer att få ett brev direkt från det nya förvaltningsbolaget under nästa vecka (v.51), tillsammans med avier för betalning av avgift för första kvartalet 2019.

Den individella elkostnaden för september, oktober och november 2018 kommer att debiteras via avin i januari.

 

Styrelsen