Störningar i fjärrvärmeleveransen!

På grund av reparation på fjärrvärmesystemet måste vi tillfälligt stänga av värmeleveransen till er fastighet enligt nedan.

Avbrottet kommer att ske tisdagen den 17 september från klockan 22:00 och senast till onsdagen den 18 september klockan 20:00.
Observera att ert kallvatten inte berörs av detta arbete. Det påverkar endast värme och varmvatten.

Vi beklagar avbrottet och hoppas att det inte skapar alltför stor olägenhet.
Vid frågor vänligen kontakta driftavdelningen på Södertörns Fjärrvärme AB. Telefon 08-534 705 00

Reparationen är en följd av den trafikolycka som skedde på Huddingevägen den 8 augusti, då stora delar av Huddinge och Tullinge blev utan fjärrvärme under ett antal timmar. För att minimera påverkan på våra kunder ställer vi ut mobila värmepannor på olika ställen i området. Dessa kommer kunna tillgodose den största delen av varmvatten och värme för berörda fastigheter, men tillgången kan variera under perioden och en viss störning kan ändå upplevas.