FeltypTelefonnummer
Felanmälan på kontorstid - vardagar 08.30 - 16.00 (gäller även garageportar) 010-177 59 00
Stopp i köks- eller badrumsavlopp.
020- 30 00 00
Felanmälan hissar 020-31 33 33
Felanmälan TV-signal  
Com Hem 020- 91 00 89
Bredbandsbolaget 0770-77 71 11
Akuta ärenden - utanför kontorstid, Bredablicks Jour 010-177 59 00
Störningsjour 22.00 - 07.00 010-207 85 82

 

Felanmälan kan även göras via Bredablicks hemsida. Här kommer ni till den.

 

Vem betalar jourtryckningen?

Bostadsrättsföreningen betalar normalt om :

- Felet är akut och beror på funktionsfel i de fasta systemet för värme, vatten eller elsystemet tillhörande fastigheten.

 

Bostadsrättshavaren debiteras om:

- Felet uppkommit pågrund av dennes försumlighet eller slarv med fastighetens installationer.

- Om felet innefattar ett område som enligt stadgarna inte är föreningens ansvarsområde.