Innehåll HSB Bostadsrättsförening Akvarellen i Tullinge

Vi ska inte bara bo

I den här broschyren finns några ord om boendet och några ordningsregler som ska bidra till vår trevnad i Akvarellen

Femte upplagan 2014

(Nätupplaga senast uppdaterad april 2017/CE)

 

 

Till alla boende i Akvarellen

I denna broschyr hittar du regler och information om ditt boende och om de möjligheter som finns för att berika din fritid. Innehållet kommer dels från HSB:s informationsmaterial anpassat till Akvarellen, dels från Akvarellens styrelse och Fritidskommitté.

Denna nätupplaga uppdateras kontinuerligt av styrelse och webbredaktör. Fler tryckta upplagor, som snabbt blir inaktuella, kommer inte att ges ut.

Styrelsen

Expedition/styrelserum: Elgentorpsvägen 15

Brevlåda till styrelsen: Gröna lådan vid expeditionen

Hemsida: www.brfakvarellen.se

 

 

Innehållet

I Akvarellen råder demokrati

Du bor till självkostnadspris
Du kan själv hjälpa till att hålla kostnaderna nere
Det är du som bestämmer

Att bo i Akvarellen

Entréer
Passersystem
Inpassering med Akvarellens kodbrickor
Inpassering av besökare via porttelefon
Trapphus
Cykel- och barnvagnsrum
Tvättstuga I lägenheten - att tänka på
Renovering av lägenheten - tillstånd, bygganmälan och mycket störande arbeten
Balkong, terrass och uteplats - tillstånd/bygglov för inglasning, regler för växtlighet
Parabolantenner
Lägenhetsförråd
Piskställning
Garageplats
Gästparkering
Brandskyddsregler
Rökförbud

Miljörum/Soprum

Kompost
Grovsopor
Sorteringsguide

Resurser och riktlinjer

Akvarellens kringområden
Centralantenn
Bredband
Förskola
Kontakttidning
Säkerhet
Katter och hundar
Postlåda
Restaurang
Gästlägenhet
Felanmälan
Övrigt

Fritid i Akvarellen

Vävstuga
Bollplan
Snickarbod
Boule
Schack
Utegrill
Lekplats
Uteplats

Fritidsanläggningen

Kodbricka
Motionshall
Bordtennis
Bastu
Bad
Utlåning av möbler
Festlokal (Rottingrummet)

Regler för fritidsanläggningen

 Det inre underhållsansvaret

 

 

I Akvarellen råder demokrati

Tillsammans med dina grannar äger du både hus och kringområde. Du är kort sagt delägare i Akvarellens alla tillgångar och skulder. Ägandets glädje innebär både rättigheter och skyldigheter. Alla i föreningen måste ta sitt ansvar, inte bara för den egna lägenheten utan också för fastigheten som sådan, för hus och kringmiljö.

Tycker du att det låter betungande? Du bor med kooperativ bostadsrätt och kooperation betyder just samverkan. Ingen begär att du ska vara expert på fastighetsförvaltning men vi hoppas att du ska engagera dig i frågor som rör ditt boende, t.ex. vara med och besluta om kostnaden för ditt boende, om graden av service du behöver och om din boendemiljö.

Du och ingen annan avgör om och när det är dags att tapetsera, måla eller göra smärre förändringar i lägenheten. Vill du göra väsentliga förändringar i din lägenhet eller på terrass/uteplats måste du först kontakta styrelsen, se vidare under rubriken "Renovering av lägenheten - tillstånd, bygganmälan och mycket störande arbeten" samt efterföljande rubrik angående inglasning och bygglov.

Reparationsfond beslutas av föreningsstämman. För närvarande görs inga avsättningar till inre reparationsfond. Ännu så länge har många lägenheter kvar varierande belopp som kan användas vid reparationer eller nyanskaffningar av spis, kylskåp och dylikt. Besked om hur du kan förfoga över dina fondmedel kan du få via kundservice HSB Södertörn. Fondmedlen är inte personliga för bostadsrättshavaren utan följer lägenheten vid överlåtelse.

En bostadsrättshavare som följer föreningens stadgar och betalar sina avgifter i tid kan inte bli uppsagd. Bostadsrätt betyder trygghet i boendet och ett gemensamt ansvar för bostadsrättsföreningens tillgångar och skulder.

Du bor till självkostnadspris

Som delägare i Akvarellen betalar du en månadsavgift. Föreningen har inget vinstintresse utan medlemmarnas månadsavgifter ska helt enkelt täcka utgifterna för föreningens kapitalkostnader och driftkostnader. Alltså utgifterna för fastighetslånen och kostnaderna för vissa reparationer, för vatten och värme, fastighetsskötsel, renhållning m.m. Styrelsen som du är med och väljer försöker hålla kostnaderna på en rimlig nivå och samtidigt bygga upp en hållbar ekonomisk planering för framtiden. Revisorerna granskar verksamheten. Resultatet redovisas och fastställs vid föreningsstämman.

Du kan själv hjälpa till att hålla kostnaderna nere

I en hyresrätt har man kanske inte samma känsla för driftkostnaderna och heller inte samma behållning av att verkligen spara. För oss gäller det att använda bostaden ekonomiskt på alla sätt. Värme och vatten är den drygaste driftkostnaden. Se också nedan under rubriken "I lägenheten - att tänka på". Sophämtning är en annan post där vi, genom att sortera på rätt sätt och följa reglerna, kan påverka kostnaderna.

Kooperativt ägande gör livet tryggare och vardagen gladare. Gemensamt ägande ger en naturlig gemenskap med grannar. Man har många anledningar att träffas och människor med samma grundinställning till boendet brukar trivas bra ihop. För många är det en trygghetsfaktor att känna sina grannar.

Tillsammans skapar man den boendemiljö man vill ha. Man hjälps åt att hålla hus och kringområden i bästa skick och ordnar aktiviteter av olika slag. Gemensam vår- och höststädning i kringområden har resulterat i många grannkontakter. Det finns många sätt att göra vardagen trivsammare för varandra, ofta med enkla medel.

Det är du som bestämmer

Det är med andra ord de boende själva som på föreningsstämman fattar beslut om Akvarellens angelägenheter. En gång om året håller vi ordinarie föreningsstämma och väljer bland annat styrelse och revisorer.

Varje lägenhet har en röst och varje medlem har motionsrätt. Stadgeenligt ska motioner vara inlämnade senast den 31 mars. Som i alla demokratiska föreningar krävs det aktiva medlemmar som tar vara på sina möjligheter till inflytande, om demokratin ska fungera.

 

 

Miljörum

Inom Brf Akvarellen är det källsortering som gäller när du lämnar något i våra miljörum.

Det som lämnas i miljörummen ska sorteras och läggas i avsedd behållare för respektive fraktion/avfall. Lämna Aldrig något på golvet utan placera allt i kärlen, det som placeras på golvet hämtas inte av SRV.

Saknas det behållare för det du vill kasta får det inte lämnas i miljörummen utan lämnas till någon av SRV´s återvinningscentraler.

Miljörummen finns i anslutning till garagen.

Du kommer in från garaget med Exit-knappen, för att komma tillbaka till garaget använder du kodbrickan.

Utifrån gatan kommer du in i miljörummet med kodbrickan, för att komma ut igen använder du Exit-knappen.

Nedanstående får ej placeras i något av Brf Akvarellens miljörum

 • Grovsopor som är skrymmande
  till exempel möbler, pallar, garderober, madrasser, cyklar m.m.
 • Vitvaror; kyl, frys, spis, diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare m.m.
 • Byggavfall, rivningsavfall, skåpstommar, luckor, dörrar, gamla golv m.m.
 • Miljöfarligt avfall
  Exempel på miljöfarligt avfall,
  nagellack, hårspray, färg-, lim- och lackrester, lösningsmedel,
  bekämpningsmedel, kvicksilvertermometer, sprayflaskor
 • Bilbatterier, moped eller mc-batterier, batterier till elverktyg m.m.

Närmaste SRV´s återvinningscentral i kommunen finns i Skyttbrink, Himmelsbodavägen 19. Följ vägen till Tumba, efter bron över järnvägen tar du första avtagsvägen till vänster. Följ skyltningen…

Det finns behållare för insamling av kläder, textilier samt containrar på plats för insamling av t.ex. husgeråd, möbler mm om man vill bidra till återanvändning istället för att kasta.

Kontrollera öppettider innan du åker!

Du behöver ett passerkort för att komma in på området. Detta kan du få genom att kontakta SRV Återvinning tfn 0200-26 46 00.

På SRV:s hemsida www.srvatervinning.se finns en mer detaljerad information om dom olika fraktionerna som finns i våra miljörum samt SRV´s öppettider och vad det är SRV tar emot.

TACK! för att du hjälper till att hålla rent och bidrar till att miljörummen är i fint skick och att avfallet hamnar i avsett kärl eller transporteras till närmaste återvinningscentral!

Sorteringsguide för brf Akvarellens miljörum

Klicka på ikonen för att ladda ner din egen kopia av sorteringsguiden!

Motionera radiatorventilerna

För att få värmen att fungera bra plockar du fram rörtång eller en stor polygrip, vanlig tång och en luftningsnyckel. I månadsskiftet september/oktober är det lämpligt att motionera radiatorventilerna. Då får du det varmt och skönt när vinterkylan kommer.

     
 1. Skruva försiktigt loss termostathuvudet.  2. Använd rörtång eller polygrip. Använd inte våld!  3. Termostatnålen blir synlig.
     
 1. Skruva försiktigt loss termostathuvudet.  2. Använd rörtång eller polygrip. Använd inte våld!  3. Termostatnålen blir synlig.