Bostadsrättsförening Akvarellen i Tullinge

 

Till alla boende i Akvarellen

I denna broschyr hittar du regler och information om ditt boende och om de möjligheter som finns för att berika din fritid. Innehållet kommer dels från HSB:s informationsmaterial anpassat till Akvarellen, dels från Akvarellens styrelse och Fritidskommitté.

Denna nätupplaga uppdateras kontinuerligt av styrelse och webbredaktör. Fler tryckta upplagor, som snabbt blir inaktuella, kommer inte att ges ut.

Styrelsen

 

Expedition/styrelserum: Elgentorpsvägen 15

Brevlåda till styrelsen: Gröna lådan vid expeditionen

Hemsida: www.brfakvarellen.se

 
Den senaste upplagan finns här för att läsa eller ladda ner till din dator. Vi ska inte bara bo, femte upplagan 2014.