Protokoll för årsstämmor

Protokollet för 2021 föreningsstämma hittar ni här.

Protokollet för 2020 föreningsstämma hittar ni här.

Protokollet för 2019 föreningsstämma hittar ni här.

Protokollet för 2018 föreningsstämma hittar ni här.

Protokollet för 2017 föreningstämma hittar ni här.

Protokollet för 2016 föreningsstämma hittar ni här.

Protokollet för 2015 föreningsstämma hittar ni här.