Akvarellens stadgar

Vid föreningsstämmorna den 20 maj och 27 maj 2015 beslutades att anta HSB:s Normalstadgar 2011, version 4. Stadgarna finns att läsa här