Snickarboa

Föreningen har ett snickarboa som du som medlem kan använda, den är utrustat med en del verktyg.
För att göra snickaboa mer lättillgänglig har vi lagt ut nycklar på medlemmar som kan göra korta utlåningar vid snabbt påkomna behov av att använda snickarboa.
Vid planerade jobb kvitteras nyckel ut från fastighetsskötaren,
 
Om du vill veta mer om snickarboa eller ha tillgång till snickarboa se kontaktuppgifter i porttavlan.