Snickarboa

Föreningen har ett snickarboa som du som medlem kan använda, den är utrustat med en del verktyg.
För att göra snickaboa mer lättillgänglig har vi lagt ut nycklar på medlemmar som kan göra korta utlåningar vid snabbt påkomna behov av att använda snickarboa.
Vid planerade jobb kvitteras nyckel ut från fastighetsskötaren,
 
Kontaktpersoner: Jan Öberg Etv 23 Tel nr 070-720 73 98 och Leif Carlsson Etv 21 Tel nr 070-567 37 36.