Snickarboa

Föreningen har ett snickarboa som du som medlem kan använda. Snickarboden är utrustat med en del verktyg.

Om du vill veta mer om snickarboden eller ha tillgång till snickarboden se kontaktuppgifter i porttavlan.