Styrelsen

Styrelsen är föreningens verkställande organ. Den utses av medlemmarna på en föreningsstämma. En av ledamöterna utses till ordförande, antingen av föreningsstämman eller av styrelsen beroende på vad som står i stadgarna.

Styrelsens uppdrag är att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen och att inom ramen för föreningens stadgar och stämmobeslut svara för föreningens ekonomi, drift underhåll m.m. Det innebär bl.a. att ansvara för att föreningens mark och byggnader hålls i gott skick samt att organisationen, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt.

Styrelsen kan utse någon annan att sköta den löpande ekonomiska och tekniska förvaltningen. Förvaltaren är då underställd styrelsen. Det innebär att styrelsen fortfarande är ansvarig gentemot medlemmarna för att förvaltaren fullgör sitt uppdrag.

Styrelsemötena ska dokumenteras i protokoll som ordföranden och ytterligare minst en ledamot ska skriva under. Protokollen ska föras i nummerföljd och förvaras på ett betryggande sätt.

Styrelsen består av följande medlemmar:

RollNamnMobilnummer
Ordförande Ulf Thyselius 070-860 00 38
Ledamot/Sekreterare Eva Elgie 070-529 88 87
Ledamot/Ekonomiansvarig Pia Lundström 073-650 43 75
Ledamot/Fastighetsförvaltare Larsgösta Almgren 070-778 05 59
Ledamot/Miljö, utbildning Morgan Sandelius 076-055 55 84
Ledamot/Information, webbredaktör Caroline Berzins 076-248 97 61

 

Vill du kontakta styrelsen kan du skicka mail till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.