Styrelsen

Styrelsen är föreningens verkställande organ. Den utses av medlemmarna på en föreningsstämma. En av ledamöterna utses till ordförande, antingen av föreningsstämman eller av styrelsen beroende på vad som står i stadgarna.

Styrelsens uppdrag är att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen och att inom ramen för föreningens stadgar och stämmobeslut svara för föreningens ekonomi, drift underhåll m.m. Det innebär bl.a. att ansvara för att föreningens mark och byggnader hålls i gott skick samt att organisationen, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt.

Styrelsen kan utse någon annan att sköta den löpande ekonomiska och tekniska förvaltningen. Förvaltaren är då underställd styrelsen. Det innebär att styrelsen fortfarande är ansvarig gentemot medlemmarna för att förvaltaren fullgör sitt uppdrag.

Styrelsemötena ska dokumenteras i protokoll som ordföranden och ytterligare minst en ledamot ska skriva under. Protokollen ska föras i nummerföljd och förvaras på ett betryggande sätt.

Styrelsen består av följande medlemmar. Roger, Göran, Sonja, Boje, och Mats.

RollNamnPortMobilnummer
Ordförande Roger Söderqvist Etv 19 070-593 52 01
Ledamot/Sekreterare Göran Björkman Etv 23 070-222 43 18
Ledamot/Ekonomiansvarig Sonja Jonasson Etv 14 073-966 07 01
Ledamot/Vice ordförande Boje Ericson Etv 19 070-476 60 00
HSB ledamot Mats Sundberg   070-585 39 38

 

Vill du kontakta styrelsen kan du skicka mail till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.