Styrelsen

Styrelsen är föreningens verkställande organ. Den utses av medlemmarna på en föreningsstämma. En av ledamöterna utses till ordförande, antingen av föreningsstämman eller av styrelsen beroende på vad som står i stadgarna.

Styrelsens uppdrag är att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen och att inom ramen för föreningens stadgar och stämmobeslut svara för föreningens ekonomi, drift underhåll m.m. Det innebär bl.a. att ansvara för att föreningens mark och byggnader hålls i gott skick samt att organisationen, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt.

Styrelsen kan utse någon annan att sköta den löpande ekonomiska och tekniska förvaltningen. Förvaltaren är då underställd styrelsen. Det innebär att styrelsen fortfarande är ansvarig gentemot medlemmarna för att förvaltaren fullgör sitt uppdrag.

Styrelsemötena ska dokumenteras i protokoll som ordföranden och ytterligare minst en ledamot ska skriva under. Protokollen ska föras i nummerföljd och förvaras på ett betryggande sätt.

Styrelsen består av följande medlemmar. Från vänster; Roland, Ulf, Pia, Leif, Anethe, Morgan, och Henrik.

RollNamnPortMobilnummer
Ordförande Ulf Thyselius Etv 27 070-860 00 38
Ledamot/Sekreterare Anethe Carlsson Etv 20 070 984 46 15
Ledamot/Ekonomiansvarig Pia Lundström Etv 27 073-650 43 75
Ledamot/Fastighets- och skalskyddsansvarig Roland Lundström Etv 27 073-069 70 87
Ledamot/Miljö- och fastighetsansvarig, utbildning Morgan Sandelius Etv 12 076-055 55 84
Ledamot/Information, webbredaktör Henrik Nilsson Etv 20 070-602 27 29
HSB ledamot Leif Emmoth   070 221 71 91

 

Vill du kontakta styrelsen kan du skicka mail till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.