Trädgårdgruppen

Trädgårdgruppen består av följande personer: 
Från vänster - Anita Johansson, Ulf Hörnfelt o Berit Sand. Andra fotot - Elisabeth Wollmer

bild1'bild2

NamnPortMobilnummer

Berit Sand

Anita Johansson

Elisabeth Volmer

Ulf Hörnfeldt

 

Etv 17

Etv 25

Etv 22

Etv 18

 

076-339 91 54

070-561 11 00

070-140 93 23

070-609 15 95