Trädgårdgruppen

Trädgårdgruppen består av följande personer: 
Elisabeth Vollmer, Ingela Fredriksson, Eva Lindberg och Anita Lundkvist.

RollNamnPortMobilnummer
Ledamot Elisabeth Vollmer Etv 22 070-140 83 24
Ledamot Ingela Fredriksson Etv 20 076-773 97 54
Ledamot Eva Lindberg Etv 25 070-407 39 53
Ledamot Anita Lundkvist Etv 23 070-892 57 50