Valberedningen

Valberedningen tillsätts av årsmötet. Dess uppdrag är att på nästa årsmöte ge förslag på en bra sammansatt styrelse, bra revisorer och eventuella övriga funktionärer nämnda i stadgarna. Hur val av valberedning går till och hur många personer den ska bestå av anges också i stadgarna.

En valberedning är inte underställd styrelsen. Den har sitt mandat direkt från årsmötet och rapporterar till detta. Uppdraget är dock begränsat till att föreslå kandidater. En valberedning kan inte träffa avtal i föreningens namn. Den kan t.ex. inte förhandla med kandidaterna om arvoden och dylikt.

Valberedningen består av följande personer. Från vänster; Jan och Boje.

RollNamnPortMobilnummer
Ordförande Boje Ericson Etv 19 070-476 60 00
Ledamot Jan Öberg Etv 23 070-720 73 98

Vill du läsa mer om valberedningens uppgifter och befogenheter så tryck på knappen nedan:

Läs mer...