Valberedningen

Valberedningen tillsätts av årsmötet. Dess uppdrag är att på nästa årsmöte ge förslag på en bra sammansatt styrelse, bra revisorer och eventuella övriga funktionärer nämnda i stadgarna. Hur val av valberedning går till och hur många personer den ska bestå av anges också i stadgarna.

En valberedning är inte underställd styrelsen. Den har sitt mandat direkt från årsmötet och rapporterar till detta. Uppdraget är dock begränsat till att föreslå kandidater. En valberedning kan inte träffa avtal i föreningens namn. Den kan t.ex. inte förhandla med kandidaterna om arvoden och dylikt.

 

20200820 152521

Från vänster sitter Märta Lauritzen och Karin Söderberg.

 

RollNamnPortMobilnummer
Ledamot Karin Söderberg, sammankallande Etv 25 073-444 89 05
Ledamot Märta Lauritzen Etv 19 070-622 29 81
Ledamot Lars Dalbrink Etv 14 070-853 66 63

Vill du läsa mer om valberedningens uppgifter och befogenheter så tryck på knappen nedan:

Läs mer...