Webbredaktör

Den som är ansvarig för brf Akvarellens hemsida är:

Roll Namn Mobilnummer
Webbredaktör, styrelseledamot Caroline Berzins 076-248 97 61