Snickarboa

Föreningen har ett snickarboa som du som medlem kan använda, den är utrustat med en del verktyg.

Lite om Snickarboa

Föreningen har haft snickarboa i B-huset men är för tillfället riven och en ny ligger för planering. När och var är ännu inte helt klart så mer info kommer framöver…
 
Kontaktperson: Morgan Sandelius Etv 12 Tel nr 076-055 55 84.