Information gällande inpassering och bokningssystem

apr 12, 2023

Onsdagen den 19/4 kommer vår leverantör Låsteam utföra underhållsarbete på vårt inpassering och bokningssystem.

Det kommer innebära att vi kommer kunna uppleva driftstörningar gällande porttelefonin men framför allt tvättstugebokningen. Under underhållsarbetet kommer man inte kunna boka nya tvättider samt man kommer inte kunna aktivera sina eventuellt bokade tider.

Arbetet förväntas pågå mellan 08:00-12:00

Mvh Styrelsen