Valberedningen

Valberedningens uppdrag är att på nästa årsmöte ge förslag på en bra sammansatt styrelse, bra revisorer och eventuella övriga funktionärer nämnda i stadgarna. 

Från vänster sitter Lars Dahlbrink, Karin Söderberg och Karin Vikström.

Valberedningens uppdrag

Valberedningen tillsätts av årsmötet. Dess uppdrag är att på nästa årsmöte ge förslag på en bra sammansatt styrelse, bra revisorer och eventuella övriga funktionärer nämnda i stadgarna. Hur val av valberedning går till och hur många personer den ska bestå av anges också i stadgarna.

En valberedning är inte underställd styrelsen. Den har sitt mandat direkt från årsmötet och rapporterar till detta. Uppdraget är dock begränsat till att föreslå kandidater. En valberedning kan inte träffa avtal i föreningens namn. Den kan t.ex. inte förhandla med kandidaterna om arvoden och dylikt.

Roll Namn Port Telefonnummer
Ledamot Karin Söderberg, sammankallande Etv 25 073-444 89 05
Ledamot Karin Vikström Etv 25 070-771 29 03
Ledamot Lars Dahlbrink Etv 14 070-853 66 63