Mäklarinformation

HSB Brf Akvarellen i Tullinge är en äkta förening och äger fastigheterna, tomten, samt kringliggande tomtmark.

Vid visning 

Föreningen tillåter inte att mäklare med säljuppdrag i föreningen ställer upp entrédörrarna och lämnar dessa obevakade vid visning av lägenheter i våra fastigheter. Det rekommenderas starkt att det finns bemanning vid entrén som kan hänvisa till aktuellt våningsplan där lägenhetsförsäljning pågår. En alternativ lösning är att ha tillgång till säljarens mobiltelefon för att med hjälp av den kunna öppna porten.

Det är inte tillåtet att tejpa upp bostadsannonser på glasade entrépartier eller i hissar.

Förråd

 • Inom föreningen finns lägenheter som enbart har förråd inne i själva bostaden och där dessa lägenheter saknar tillhörande förråd utanför lägenheten. Dessa lägenheter kan se olika ut, en del av förråden kan se ut som ett bostadsrum då det finns öppningsbart fönster samt element i dessa, men i själva verket är det lägenhetens förråd. Ibland känns det igen på att det finns ett säkringsskåp i ”rummet”.

 • Det finns t.ex. 2:or som kan uppfattas och även nyttjas som 3:a av boende, och som vid försäljning läggs ut till försäljning som en 3:a men den kommer då att sakna lägenhetsförråd utanför lägenheten.

 • Det finns även någon enstaka lägenhet som ser ut att vara en 4:a och således läggs ut till försäljning som en sådan men i själva verket är det en stor 2,5:a utan tillhörande förråd utanför lägenheten.

 • Kontakt bör tas med förvaltning innan försäljning av lägenhet för att bekräfta ursprunglig planlösning och storleksbeteckning.

 • Inom föreningen finns förråd att hyra utanför lägenheten, detta till en kostnad av 50kr /kvm (förråden är mellan 1-5 kvm). Kontakta förvaltningen för att tinga plats i separat förrådskö. Det finns ett mycket begränsat antal externa hyresförråd inom föreningen och kötiden kan vara lång, ibland flera år.

Elektricitet

 • Föreningen köper in all elektricitet kollektivt då föreningen har installerat IMD (Infometric) vilket innebär att eget el-abonnemang ej behöver/kan tecknas.

 • Varje lägenhet har egen elmätare som används för debitering av förbrukad el.

 • Debitering av el-förbrukning sker i efterskott via månadsavin.

Försäkring

 • HSB Brf Akvarellen i Tullinge har tecknat kollektivt BRF-tillägg för alla medlemmar hos Folksam.

 • Det innebär att BRF-tillägg inte behöver tecknas i samband med hemförsäkringen.

Nycklar och inpasseringsbrickor

 • Nycklar och lås till lägenheten hanteras ej av föreningen.

 • Det är upp till lägenhetsinnehavaren att ombesörja detta vilket innebär att lägenhetsinnehavare står för kostnaden för eventuellt låsbyte samt tillverkning av nycklar till den egna lägenheten.

 • Det finns inpasseringsbrickor till skalskyddet som tillhör lägenheten, dessa skall lämnas till ny lägenhetsinnehavare vid försäljning, samtliga inpasseringsbrickor kommer senast inom 14 dagar spärras och nya lägenhetsinnehavaren får 3 nya brickor, detta görs för att säkerställa att skalskyddet hålls intakt. Ursprungligt tillhör två kompletta låsbrickor samt en ”hantverkarbricka” med begränsad behörighet varje lägenhet.

Lägenhetsrenovering

 • All typ av lägenhetsrenovering kräver skriftligt tillstånd från styrelsen i föreningen, (gäller ej målning och tapetsering). Lägenhetsinnehavaren ska lämna
  in en renoveringsblankett innan renovering påbörjas.

 • Det skall vad gäller renovering av badrum även genomföras en trestegsbesiktning av föreningen anlitat besiktningsorgan under renoveringsprocessen.  Alla besiktningsutlåtanden under renoveringen samt slutbesiktning skall delges styrelsen i sin helhet. Trestegsbesiktningen bekostas av lägenhetsinnehavaren enligt stämmobeslut daterat 2023-10-18.
 • Vid badrumsrenovering skall avlopp filmas, vilket också ska ske efter att renoveringen färdigställts. Kontakta förvaltningen för detaljer och för erhållande av renoveringsblankett samt för att beställa avloppsfilmning. Kostnaden för filmning i samband med renovering bekostas av föreningen.

 • Byggavfall från renovering får inte ställas utanför portarna eller lämnas i soprummen. Avfallet ska förpackas i ändamålsenliga säckar (exempelvis ”Big Bag”) som märks med medlemsnamn samt lägenhetsnummer. Byggavfallet, som av tillgänglighetsskäl för exempelvis blåljuspersonal inte får placeras i direkt anslutning till portarna, måste transporteras bort skyndsamt eller senast inom fem dagar. Om inte detta sker beställer föreningen bortforsling och tar därvid ut en administrativ avgift om 12 % utöver fakturans totalbelopp.
 • Om av renovering av badrum medför att golvbrunnen ersatts med en ny utgår från föreningen ett bidrag till en summa som fastställs av styrelsen varje kalenderår. För att komma i åtnjutande av detta bidrag krävs ett kvitto där det framgår att byte av golvbrunn har betalats av lägenhetsinnehavaren. För information om bidragets storlek och betalningsrutiner avseende detta, kontakta förvaltaren eller fastighetsskötaren.

Till blankett för ansökan om renovering (öppnas i ny flik).

Säkerhetsdörr

 • Montage av säkerhetsdörr kräver skriftligt tillstånd från föreningen och byte av lägenhetsdörr bekostas av bostadshavaren. Säkerhetsdörren skall följa gällande färgkod vilket innebär att det inte får installeras dörr i avvikande färg. Vid tveksamhet, kontakta föreningens fastighetsansvariga.

Lägenhetstillsyn

 • Tillsynen utförs med tre års intervall och syftar till att undersöka statusläget för de delar som föreningen ansvarar för inom fastigheten (vilket även inkluderar lägenheterna) enligt lag och stadgar.
 • Installation som utförts av lägenhetsinnehavaren som påverkar, riskera, påverka föreningens egendom åligger lägenhetsinnehavaren att återställa.

Ventilation

 • Föreningen har mekanisk frånluftventilation vilket innebär att bostadsrättshavare inte får montera motorstyrd köks eller badrumsfläkt med anslutning till ventilationskanal. Görs detta kan grannarna få in matos, eller hamnar i trappuppgången. Detta kommer att märkas vid den regelbundna OVK:n (Obligatorisk Ventilations Kontroll) och medför ovillkorligen att man åläggs att montera bort anslutningen till ventilationssystemet. Kolfilterfläkt kan monteras.

Skalskydd/entréportar, garage, miljörum, fritidsanläggning mm

 • Elektronisk inpassage sker med s.k. inpasseringsbricka/droppe/tagg tillhörande varje lägenhet. Under dagtid öppnar brickan entréporten, kvällstid behövs förutom bricka, en personlig kod.

 • Inpasseringsbrickor ska vid försäljning av lägenhet, överlämnas till ny lägenhetsinnehavare.

Internet/ TV

 • Föreningen har ett gruppavtal hos Telenor där internet med en hastighet på 500/500 och nättelefoni ingår i månadsavgiften.
 • Digital TV (basutbud) med 18 kanaler och playtjänsten Telenor Stream.
 • Kompletterande kanaler kan mot extra avgift direkt till TV-bolaget, inkopplas.

Garage

 • Personlig bilplats i garage nås smidigt och enkelt via hiss från respektive port/lägenhetsplan, det finns dock inte, med garanti, garageplats till samtliga lägenheter. Garanterad garageplats ingår inte i föreningens åtagande och det kan förekomma kötid innan man erbjuds att hyra garageplats. Kontakta förvaltningen för att få garageplats eller köplats.

 • Hyreskostnaden för garageplats är i dagsläget 500 kr per månad (med en årlig höjning på 2%) och debitering sker via månadsavin.

 • Laddplatser i garaget tecknas med Aneo
 • Hur lång kötiden är går ej att ge svar på varken av förvaltning eller styrelse.

Parkeringsplatser

 • Det finns 20 parkeringsplatser utomhus som kan hyras via förvaltningen, hyreskostnaden är 250 kr per månad (med en årlig höjning på 2%). Debitering sker via månadsavin.
 • Det finns 9 MC-platser inomhus i en låst bur som kan hyras via förvaltningen, hyreskostnaden är 250 kr per månad (med en årlig höjning på 2%). Debitering sker via månadsavin. 
 • Det kan förekomma kötid för dessa parkeringsplatser likt den för garageplatserna.

Gästparkering

 • Det finns gästparkering, betalparkering, inom bostadsområdet med 16 parkeringsplatser för besökare till föreningen.

 • Inom området råder för övrigt parkeringsförbud, och detta bevakas av externt parkeringsbolag.

Laddplatser

 • På gästparkeringen finns det två laddplatser för elbilar.
 • Man betalar för den el som nyttjats via Epspot-appen, två timmars parkering och pågående laddsession gäller.
 • I föreningens garage finns det för medlemmarna möjlighet att hyra laddplats, se ovan under rubriken Garage vad som gäller.
 • Det kan förekomma kötid för hyres-laddplats likt den för tex garageplatserna. 

Cykel- och barnvagnsrum

 • Det finns cykel- och barnvagnsrum i anslutning till de flesta entréerna. Som boende kan man kvittera ut nyckel hos fastighetsskötaren för att få tillgång till detta utrymme.

Gästlägenhet

 • Föreningen har en gästlägenhet på ca 33 kvm/2-bäddar, som kan hyras av bostadsrättshavare för deras gäster, priset är 250 kr/ dygn.

 • Lägenheten bokas via förvaltningen eller på föreningens hemsida, nyckel kvitteras alltid ut hos fastighetsskötaren, debitering sker i efterskott via månadsavin.

 • Städansvaret åligger hyresgästen och debiteras om det ej utförs.

Miljörum (soprum)

 • Källsortering tillämpas inom föreningen, där lägenhetsinnehavaren ansvarar för att avfallet placeras i rätt kärl för att hålla ner föreningens kostnader och minska den globala miljöbelastningen.

 • Det finns ett speciellt soprum för mindre grovsopor som kastruller, bestick, porslin och dylikt. I samma rum finns även kärl för elektronik, batterier, lysrör samt lättare trädgårdsavfall.

 • Grovsopor skall lämnas av boende på någon av SRV´s återvinningsstationer.

Grillplatser

 • Det finns två grillplatser inom bostadsområdet, som kan nyttjas av boende men man är inte garanterad att man får sitta där ensam och grilla, grillplatsen kan inte abonneras.

 • Det är fritt för boende att använda bord och grillar, även om någon redan sitter där och grillar.

Fritidsanläggning

I föreningen finns det en fritidsanläggning innehållande:

 • Simhall med uppvärmd pool

 • Dusch och bastu med separat herr- och damavdelning.

 • Generöst utrustat gym med viktmaskiner, motionsband, motionscyklar, roddmaskiner, fria vikter m.m.

 • Pingisrum. (Racket och bollar måste man själv ha med sig)

Ladda ner högupplösta bilder på gymmet
Ladda ner högupplösta bilder på simhallen

Dessa faciliteter ingår i månadsavgiften och kan ej bokas utan man samsas när man använder dom.

 • Inom och i direkt anslutning till området finns två lekplatser, en för yngre och en för lite äldre barn.

 • Föreningen har en aktiv fritidskommitté som anordnar allehanda fritidsaktiviteter för de som kan och vill. Det kan vara olika tävlingar, utflykter och resor, boule, vattengympa, yoga, viskvällar m.m.

 • Föreningen är via fritidskommittén ansluten till Riksteatern, vilket innebär rabatt på vissa teaterbiljeter.

 • Festlokalen ”Rottingrummet” kan bokas om man vill ha fest eller andra aktiviteter. Rottingrummet innehåller, förutom trevlig miljö, pentry med porslin, kaffebryggare, diskmaskin mm. Hyreskostnaden är 100 kr per bokningstillfälle och hanteringen sköts av förvaltningen. Bokning kan ske via hemsidan och nyckel till porslinsskåpet kvitteras ut hos fastighetsskötaren

Restaurang

 • Inom området finns trevlig restaurang med fullständiga rättigheter

Fotvård

 • Inom området finns möjlighet till fotvård

Förskola

 • Finns inom området

Brandskydd

 • Föreningen tillhandahåller brandvarnare i lägenheterna, antalet brandvarnare per lägenhet är beroende på lägenhetsstorlek dock skall samtliga brandvarnare vara installerade och får ej avlägsnas av lägenhetsinnehavaren.
 • Föreningen genomför regelbundet brandskyddsrondering i gemensamma och övriga utrymmen i fastigheterna.
 • Detta utförs enligt gällande regelverk fastställd av myndighet och försäkringsbolag.

Vi ska inte bara bo

I broschyren Vi ska inte bara bo finns information och regler som gäller för bostadsrättsföreningen Akvarellen. Reglerna är inte avsedda att begränsa möjligheterna utan att undanröja och förebygga problem som kan uppstå. Broschyren riktar sig till alla boende. För nyinflyttade ska den vara en vägledning att redan från början veta vilka möjligheter som finns och vilka regler som gäller. För de som har bott här en längre tid och kanske glömt både det ena och det andra är det en samling av nyttig information.

Till broschyren Vi ska inte bara bo (öppnas i ny flik)

Teknik/Större utförda investeringar mellan åren 2013-2024

Hissar

 • Nya hissar installerades under åren 2016/2017.

Belysning

 • Ny energisnål LED-belysning är installerad i föreningen vilket sänkt föreningens energikostnader markant.

Undercentral

 • Undercentralen är uppdaterad med ny teknik/styrning.

Tvättstugor

 • Nya energisnåla och effektiva tvättmaskiner/torkar är installerade under 2018/2019.

Värmeinjustering

 • Det har under åren 2022 och 2023 utförds en fullständig injustering av värmesystemet inkluderat samtliga lägenheter, gemensamhetsutrymmen och övriga lokaler där även samtliga termostater, radiatorkoppel samt stamventiler i fastigheterna byts ut.

Ventilation med installerad värmeåtervinning på ventilationen

 • Föreningen bytte ut samtliga ventilationsfläktar/motorer år 2020 som bl.a. styr den mekaniska frånluften till nya energisnåla EC-motorer detta har sänkt energiförbrukningen och underhållskostnader.

 • Föreningen har värmeåtervinning av frånluften vilket ger ytterligare sänkta energikostnader.

E-gain = temperaturmätare

 • Samtliga lägenheter har en E-gain-sensor monterad i hallen, denna får ej avlägsnas då det är en del av värmebalanseringen i föreningen.

Skalskydd (portar, garage mm)

 • Samtliga entréportar har bytts ut och försetts med elektronisk inpassagesystem, där inpasseringsbricka krävs för att komma in i fastigheternas entré. Detta ökar tryggheten då brickorna är personliga och kan spåras samt eventuellt spärras om de förloras.

 • Inpassage sker enbart via bricka dagtid och kvällstid kompletteras brickan med personlig kod för att ge tillträde till entréerna i fastigheten.

Garagerenovering utförd under 2021

 • Ny golvbeläggning och ommålning har utförts i föreningens garage.

 Spillvattenåtervinning utföres under 2024

 • Installation av värmeåtervinning i spillvatten pågår och beräknas vara i drift hösten 2024. Beräknad besparing är ca 30% på föreningens energikostnader.

Andrahandsuthyrning

Avgift vid uthyrning av bostadsrätt i andra hand utgår med 10% av prisbasbeloppet per år.

Till blankett för uthyrning i andra hand

Avgift vid köp/försäljning samt pantförskrivningsavgift

 • Överlåtelseavgift tas ut om 2,5% av prisbasbeloppet och det är köparen som betalar överlåtelseavgiften.
 • Pantförskrivningsavgift tas ut av låntagare om 1% av prisbasbeloppet vid tecknade av nytt lån eller/och omförhandling av lån.

Avflyttningsbesiktning

 • Avflyttningsbesiktning genomförs vid överlåtelse av samtliga bostadsrätter via föreningens förvaltning eller dess ombud och bekostas av föreningen. Brister som uppdagas vid avflyttningsbesiktningen kräver en ombesiktning och dess brister skall åtgärdas av auktoriserad yrkesman innan överlåtelse av lägenhet kan ske.
 • Efterkontrollen bekostas av bostadsrättsinnehavaren och uppgår, år 2024, till 6.500 kronor inklusive moms och med en årlig indexuppräkning om 2 procent.
 • Styrelsen kan i dessa fall avvakta med att godkänna medlemskap för den tillträdande medlemmen till dess säljaren har fullgjort sina skyldigheter gentemot föreningen.
 • Besiktningen förändrar inte det ansvar som en bostadsrättshavare har enligt lagar, branschregler och stadgar vid en ombyggnad/renovering, eller de skyldigheter köpare och säljare har vid ett köp av en bostadsrätt.