Dokument

Dokument

Här hittar du dokument, ansökningar och blanketter. 

Klicka på fliken för önskat dokument och klicka sedan på ”Hämta” så öppnas dokumentet som en PDF i ett eget fönster i webbläsaren. Där kan du sedan välja om du bara ska läsa, skriva ut eller lagra filen på din hårddisk. 

Ansökan om medlemskap i BRF
Ansökan om uthyrning i andra hand
Anvisningar parabolantenn
Brandskyddsplan
Infometric info till nyinflyttade
Inglasning av terass - avtal
Inglasning av terass - regler
Inpassering med kodbrickor och porttelefon
Renoveringsansökan
Samtycke att använda e-post
Sorteringsguide miljörum
Uppgifter till inpasseringssystem och anhöriglista
Vi ska inte bara bo