Felanmälan

Felanmälan

Vem betalar jourutryckningen?

Bostadsrättsföreningen betalar om:

– Felet är akut och beror på funktionsfel i de fasta systemet för värme, vatten eller elsystemet tillhörande fastigheten.

Bostadsrättshavaren betalar om:

– Felet uppkommit pågrund av dennes försumlighet eller slarv med fastighetens installationer.

– Om felet innefattar ett område som enligt stadgarna inte är föreningens ansvarsområde.

Felanmälan görs via HSB’s hemsida.

Feltyp Kontaktväg
Felanmälan hsb.se/felanmalan
Stopp i köks- eller badrumsavlopp.
020- 30 00 00
Felanmälan hissar 020-31 33 33
Internet/TV Telenor 020-222 222
Anticimex

075-24 510 00

Störningsjour 20.00 – 06.00 08 – 568 214 00