Stadgar

Akvarellens stadgar

Vid föreningsstämmorna den 30 maj 2018 och 15 maj 2019 beslutades att anta HSB:s Normalstadgar 2011, version 5. Stadgarna finns att läsa här