Flaggning

Flaggning

Roll Namn Port
Flaggansvarig Lars Sjöberg Etv 14
Föreningens flaggpolicy är att flaggning sker på alla allmänna flaggdagar och på föreningens årsmötes- och städdagar.