Flaggning

Flaggning

Roll Namn Port Telefonnummer
Flaggansvarig Pontus Pontvik Etv 20 073-586 60 35
Föreningens flaggpolicy är att flaggning sker på alla allmänna flaggdagar och på föreningens årsmötes- och städdagar.