Fritidskommittén

Fritidskommittén

Huvuduppgiften för Brf Akvarellens Fritidskommitté är att erbjuda möjligheter till meningsfulla fritidsaktiviteter för boende i föreningen och därigenom bidra till ökad gemenskap och trivsel samt motverka ensamhet och isolering.

Brf Akvarellens investeringar i kultur och fritid är väsentliga och viktiga. Boende i föreningen trivs i allmänhet bättre om de känner sina grannar och har möjlighet att odla sina intressen på hemmaplan. De som trivs vårdar vårt område, vilket blir billigare för föreningen. Folk som trivs och känner sig trygga mår också bättre, vilket höjer den enskildes livskvalitet och föreningens attraktivitet.

I Brf Akvarellen har styrelsen ett stort inflytande över vilka aktiviteter som kommer i gång. Om styrelsen i samarbete med fritidskommittén engagerar sig i aktiviteterna, kan intresset öka väsentligt.

Medlemmarna i Brf Akvarellen kan inte kräva att styrelsen ska bekosta alla aktiviteter som önskas. Däremot kan medlemmarna räkna med att få berättigat stöd av styrelsen när de kommer med förslag och initiativ som kanaliseras genom fritidskommittén.

HSB Brf Akvarellen i Tullinge
16 februari 2022

Se vårens aktiviteter 2024 (kräver inloggning)

Årets Fritidskommitté består av Lena Bjerner, Joachim Stein, Inge Henriksson, Monica Lautin, Bibbi Ericson och Elisabeth Varjonen.

Roll Namn Port Telefonnummer
Ledamot Lena Bjerner Etv 23 073-801 27 04
Ledamot Joachim Stein 

Etv 20

070-778 06 22
Ledamot Inge Henriksson Etv 14 070-893 52 93
Ledamot Monica Lautin Etv 21 070-924 50 88
Ledamot Bibbi Ericson Etv 19 073-943 04 16
Ledamot Elisabeth Varjonen Etv 10 070-777 83 94

Nytt för 2022 är att det utöver fritidskommitén finns en ansvarig för gymmet i fritidslokalen.

Roll Namn Port Telefonnummer
Gymansvarig Roland Lundström Etv 27 073-069 70 87