Trädgårdgruppen

Trädgårdgruppen

Trädgårdgruppen består av följande personer:
Kristina Selerup, Susanne Gustavsson, Eva Lindberg och Sara Alge.

Ledamot Kristina Selerup Etv 10

076-626 74 27

Ledamot Susanne Gustavsson Etv 14

070-810 17 10

Ledamot Eva Lindberg Etv 25

070-407 30 53

Ledamot Sara Alge Etv 25 073-876 58 17