Grannsamverkan

Syftet med grannsamverkan

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i område samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområdet.

Här kan ni läs nyhetsbreven som kommer ut från Grannsamverkan varje månad. Om ni vill kontakta någon från Grannsamverkan finns deras kontaktuppgifter i porttavlan.

Kontaktpersoner för grannsamverkan är:
Daniel Hortlund A-huset, Etv 20, 072-519 34 01