Historik

Namnet Akvarellen kommer från Älgenstorp som var ett torp under Tullinge gård och där hade Alice Tegnér sin första bostad under åren 1904-1906. 

Historik

Akvarellens adress är Elgentorpsvägen. Namnet kommer från Älgenstorp som var ett torp under Tullinge gård och där hade Alice Tegnér sin första bostad under åren 1904-1906. Mest bekant har dock huset blivit genom den välkända författarinnan Anna Maria Roos, som köpte huset av Tullinge gård den 27 april 1906. Vi som är lite äldre har haft hennes läseböcker, Sörgården och Önnemo, i skolan. Anna Maria Roos bodde på Älgenstorp tillsammans med sin väninna, skulptrisen Signe Blomberg. Älgenstorp hade på den tiden mängder av körsbärsträd i sin vackra trädgård och förutom växterna fanns gäss som räven begärligt smög efter och någon gång även lyckades fånga.

År 1910 såldes huset till professorn vid Konstakademien, Emil Österman och hans hustru Emelie. Till Älgenstorp hörde ett stort område nedanför själva huvudbyggnaden. Där lät Emil Österman anlägga en mindre handelsträdgård med växthus och ett särskilt hus för en anställd trädgårdsmästare. Numera är den f. d. handelsträdgården uppstyckad och bebyggd av villor.

Sterbhuset efter Emelie Österman sålde fastigheten till byggmästare Nilsson, som hade den kvar till 1980 då den övertogs av Cary och Margit Puronne. År 1983 köpte Botkyrka kommun huset och öppnade 1984 en mycket trevlig barnstuga. Idag hyr kommunen ut det nedre planet till Tullinge PRO.

Skribent: Hubert Mille