Grävning utanför garagen påverkar tillgängligheten

maj 27, 2024

Som det tidigare informerats om kommer föreningen påbörja arbetet tillsammans med Ecoclime gällandes återvinning av avloppsvatten. Arbetet kommer innebära att tillgängligheten till garagen kommer minska avsevärt då det kommer ske grävning direkt utanför respektive garage. Läs noga nedanstående information om vad som gäller.

HUS A Elgentorpsvägen 10-22:

Grävningen påbörjas måndag 3 juni 07:00 och pågå tom den 7 juni 18:00. Detta innebär att garaget under denna period är stängd mellan kl 07:00-17:00 dag under perioden.

OBS! Det kommer finnas körplåtar som gör det möjligt att köra in och ut ur garaget mellan 17:00-07:00.

Ni kommer ges möjlighet att parkera på gården from söndag den 2 juni kl 13:00 tom lördag den 7 juni kl 13:00 med villkor att blåsljuspersonal inte hindras vid behov.Inga undantag kommer ges utan det åligger varje medlems ansvar att själv köra ut sitt fordon vid behov.

Eftersom även soprummet kommer bli drabbat kommer även denna vara stängd under perioden. Avfallskärlen kommer tillfälligt ställas till vänster utanför porten bredvid laddplatserna.

HUS B Elgentorpsvägen 17-27: 

Grävningen påbörjas måndag 10 juni 07:00 och pågå tom fredagen den 14 juni 18:00. Detta innebär att garaget under denna perioden är stängd mellan kl 07:00-17:00varje dag under perioden.

OBS! Det kommer finnas körplåtar som gör det möjligt att köra in och ut ur garaget mellan 17:00-07:00.

Ni kommer ha möjlighet att parkera på gården from söndag den 9 juni kl 13:00 tom lördagen den 14 juni kl 13:00 med villkor att blåsljuspersonal inte hindras vid behov. Inga undantag kommer ges utan det åligger varje medlems ansvar att själv köra ut sitt fordon vid behov.

Eftersom även soprummet kommer bli drabbat kommer även denna vara stängd under perioden. Avfallskärlen kommer tillfälligt placeras till vänster utanför garaget.